Miesięczne Archiwa: sierpień 2018

Wracamy do zajęć!

pasja_plakaWak

16.08 godz. 9.00.  Spotkanie na stadionie LKS Pasjonat – pierwsze zajęcia: podchody. Na zakończenie ognisko.

17.08 godz. 9.00 – trening na obiektach sportowych SP w Starej Wsi.

20.08 – trening w Starej Wsi

Zajęcia sportowe są finansowane przez Ministerstwo Sportu i Rekreacji